Các gói “Sức khỏe toàn diện” của KTest phân tích thông tin di truyền của khách hàng, nhằm biết được những đặc điểm như dinh dưỡng, thể chất, làn da, dị ứng, tính cách và cả khả năng đáp ứng thuốc. Từ đó, cung cấp cho khách hàng những khuyến cáo cần thiết để thay đổi lối sống và nâng cao chất lượng cuộc sống.
Các gói “Sức khỏe toàn diện” không yêu cầu mẫu máu, chỉ cần mẫu nước bọt.