GÓI “TẦM SOÁT NGUY CƠ MẮC UNG THƯ & TIM MẠCH DI TRUYỀN”

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

 

Gói “SỨC KHỎE DI TRUYỀN – TẦM SOÁT NGUY CƠ MẮC BỆNH UNG THƯ TIM MẠCH DI TRUYỀN” phân tích 158 gene liên quan đến 22 bệnh ung thư di truyền và 16 bệnh tim mạch di truyền. 

Các kết quả giúp khách hàng xác định nguy cơ mắc bệnh về mặt di truyền, từ đó có các biện pháp thay đổi lối sống, chăm sóc sức khỏe, và khám chữa bệnh phù hợp.

Gói sức khỏe di truyền dành cho: Người trưởng thành khỏe mạnh (trên 18 tuổi), không có tiền căn bệnh lý và trong gia đình không có người mắc các bệnh lý được bao gồm trong xét nghiệm.

DANH SÁCH CÁC BỆNH TẦM SOÁT

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh”