Từ lâu người ta đã nhận thấy một số loại thuốc có hiệu quả với người này mà không hiệu quả đối với người khác, thậm chí gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Tác động của thuốc đối với cơ thể phụ thuộc nhiều yếu tố, trong đó di truyền có ảnh hưởng rất lớn.

Xét nghiệm Dược di truyền KT-Med phân tích hơn 180 biến thể, liên quan đến khả năng đáp ứng hơn 120 loại thuốc, thuộc hơn 11 nhóm bệnh phổ biến nhất hiện nay.

Xét nghiệm Dược di truyền KT-Med hỗ trợ bác sĩ trong chọn thuốc và liều lượng phù hợp với từng bệnh nhân.

Thông tin chi tiết Bảng kết quả mẫu

* yêu cầu bác sĩ chỉ định

Report KT-Med v1

Xét nghiệm Dược di truyền KT-Med có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo nhằm giúp lựa chọn thuốc và liều lượng phù hợp trong các tình huống có thể xảy ra trong tương lai, đặc biệt là khi bệnh nhân không đáp ứng, hoặc xảy ra một tác dụng phụ khi sử dụng một thuốc nằm trong danh mục khuyến cáo dược di truyền.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN