Các bước xét nghiệm

Tùy loại xét nghiệm, sẽ cần hay không cần sự chỉ định của bác sĩ. Xét nghiệm “Tầm soát bệnh sớm” cần sự chỉ định của bác sĩ. Nếu bạn chưa có bác sĩ theo dõi, chúng tôi sẽ giới thiệu bác sĩ chuyên khoa phù hợp. Xét nghiệm “Người mang” có thể do bác sĩ chỉ định hoặc do khác hàng yêu cầu. Riêng xét nghiệm “Sức khỏe toàn diện” là xét nghiệm dành cho mọi người, không cần sự chỉ định của bác sĩ.

Người muốn được xét nghiệm sẽ được tư vấn di truyền trước xét nghiệm.

Tiếp theo, chúng tôi thu mẫu máu từ người được xét nghiệm. Các mẫu này được đưa về phòng xét nghiệm KTest để phân tích. Kết quả sẽ được trả cho bác sĩ chỉ định hoặc người được xét nghiệm sau 3-5 tuần làm việc.

Bác sĩ hoặc tư vấn viên KTest sẽ tư vấn sau xét nghiệm để giải thích kết quả và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho khách hàng.