GENE HIF1A VÀ ĐÁP ỨNG SỨC BỀN TRONG TẬP LUYỆN Ở PHỤ NỮ TRẺ

16.10.2020

Từ lâu người ta đã biết rằng đáp ứng với việc rèn luyện sức bền rất khác nhau ở mỗi người. Ở một nhóm người có cùng điều kiện kinh tế-xã hội và giống nhau về yếu tố ngoại cảnh, sự khác biệt này cho thấy rõ vai trò của di truyền bẩm sinh.

Gene HIF1A, (HIF từ tiếng Anh là Hypoxia Inducible Factor – nhân tố được cảm ứng bởi sự giảm ô-xy trong máu), là một trong những gene có liên quan mật thiết với hiệu quả của việc rèn luyện sức bền. Nghiên cứu trên tế bào cho thấy biến thể di truyền P582S (C1772T, rs11549465C/T) có tính ổn định tốt hơn dẫn đến tính năng cũng cao hơn các biến thể khác. Trong một chương trình rèn luyện sức bền kéo dài 6 tuần ở 58 phụ nữ trẻ chưa từng trải qua tập luyện trước đó, nhiều thông số về thể chất được đo lường bao gồm VO2max, hoạt tính một số enzyme ô-xy hoá ở ty thể và enzyme phân cắt đường tạo năng lượng. Nghiên cứu cho thấy khác biệt giữa các đối tượng này. Ở phụ nữ trẻ có kiểu gene CT, các thông số khảo sát đều tăng chứng tỏ họ có lợi thế tăng VO2max tốt hơn khi rèn luyện sức bền so với người có kiểu gene CC.

Ghi chú: VO2max, lượng thu nhận ô-xy tối đa, là tốc độ tiêu thụ ô-xy được đo khi vận động với cường độ tăng dần. Chỉ số này được dùng để đo lường khả năng về sức bền của một người trong quá trình rèn luyện sức bề.n

[lược dịch từ “McPhee JS et al. HIF1A P582S gene association with endurance training responses in young women. Eur J Appl Physiol 2010]

MỌI GIẢI ĐÁP/ TƯ VẤN VUI LÒNG LIÊN HỆ (028) 22133254