Tư vấn di truyền

Khách hàng được cung cấp thông tin về xét nghiệm theo nhu cầu, trên bản giấy và website của Trung tâm KTest.

Tư vấn viên KTest sẽ tư vấn trước xét nghiệm để giải thích ý nghĩa và hạn chế của xét nghiệm, cũng như các kết quả mong đợi để khách hàng có thể cân nhắc quyết định yêu cầu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả, khách hàng sẽ tiếp tục được tư vấn sau xét nghiệm để nghe giải thích về ý nghĩa của kết quả âm tính (không phát hiện đột biến gây bệnh) hay dương tính (phát hiện thấy đột biến gây bệnh). Đồng thời, đối với những khách hàng có kết quả xét nghiệm dương tính, bác sĩ sẽ chỉ định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại và diễn tiến bệnh, hoặc điều trị đúng hướng.

Tư vấn viên KTest sẽ làm việc với bác sĩ chỉ định xét nghiệm nếu có yêu cầu để cung cấp thêm thông tin về phiếu trả kết quả, và những thong tin bổ sung