Kết quả

Phiếu kết quả xét nghiệm sẽ được trả cho bác sĩ chỉ định và người được xét nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi bác sĩ và người yêu cầu xét nghiệm được cấp một tài khoản trên website KTest để theo dõi tình trạng của xét nghiệm, kết quả xét nghiệm và các thông tin cập nhật

Ngoài ra, nếu các bạn đăng ký chương trình ĐỒNG HÀNH, chúng tôi sẽ lưu trữ kết quả và liên tục cập nhật thông tin cho các bạn và bác sĩ chỉ định. Khoa học liên tục phát triển và nhiều vấn đề chưa được hiểu rõ sẽ dần sáng tỏ trong tương lai. Đối với các trường hợp kết quả xét nghiệm là phát hiện “đột biến không rõ ý nghĩa”, nếu sau này có sự chuyển đổi thành “đột biến lành tính” hoặc “đột biến gây bệnh”, chúng tôi sẽ thông báo tình trạng chuyển đổi này đến khách hàng. Sự chuyển đổi thành “đột biến lành tính” sẽ giải tỏa áp lực tâm lý cho khách hàng; còn sự chuyển thành “đột biến gây bệnh” sẽ cho phép bác sĩ và bệnh nhân có định hướng phòng ngừa, quản lý sức khỏe chặt chẽ hơn.