Chính sách

Để giảm gánh nặng tài chính cho khách hàng, KTest có nhiều chương trình hỗ trợ như:

  • Chương trình TIẾT KIỆM cho phép giảm chi phí xét nghiệm 20 – 30 % cho nhóm khách hàng là các thành viên gia đình hay nhóm bạn (từ 3 người).
  • Các đợt khuyến mãi trong năm.
  • Đối với những trường hợp bệnh nhân khó khăn do bác sĩ giới thiệu, chúng tôi sẽ miễn một phần hoặc hoàn toàn phí xét nghiệm.

Kết quả

Phiếu kết quả xét nghiệm sẽ được trả cho bác sĩ chỉ định và người được xét nghiệm. Bên cạnh đó, mỗi bác sĩ và người yêu cầu xét nghiệm được cấp một tài khoản trên website KTest để theo dõi tình trạng của xét nghiệm, kết quả xét nghiệm và các thông tin cập nhật.

Ngoài ra, nếu các bạn đăng ký chương trình ĐỒNG HÀNH, chúng tôi sẽ lưu trữ kết quả và liên tục cập nhật thông tin cho các bạn và bác sĩ chỉ định. Khoa học liên tục phát triển và nhiều vấn đề chưa được hiểu rõ sẽ dần sáng tỏ trong tương lai. Đối với các trường hợp kết quả xét nghiệm là phát hiện “đột biến không rõ ý nghĩa”, nếu sau này có sự chuyển đổi thành “đột biến lành tính” hoặc “đột biến gây bệnh”, chúng tôi sẽ thông báo tình trạng chuyển đổi này đến khách hàng. Sự chuyển đổi thành “đột biến lành tính” sẽ giải tỏa áp lực tâm lý cho khách hàng; còn sự chuyển thành “đột biến gây bệnh” sẽ cho phép bác sĩ và bệnh nhân có định hướng phòng ngừa, quản lý sức khỏe chặt chẽ hơn.

Tư vấn di truyền

Khách hàng được cung cấp thông tin về xét nghiệm theo nhu cầu, trên bản giấy và website của Trung tâm KTest.

Tư vấn viên KTest sẽ tư vấn trước xét nghiệm để giải thích ý nghĩa và hạn chế của xét nghiệm, cũng như các kết quả mong đợi để khách hàng có thể cân nhắc quyết định yêu cầu xét nghiệm.

Sau khi có kết quả, khách hàng sẽ tiếp tục được tư vấn sau xét nghiệm để nghe giải thích về ý nghĩa của kết quả âm tính (không phát hiện đột biến gây bệnh) hay dương tính (phát hiện thấy đột biến gây bệnh). Đồng thời, đối với những khách hàng có kết quả xét nghiệm dương tính, bác sĩ sẽ chỉ định các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác hại và diễn tiến bệnh, hoặc điều trị đúng hướng.

Tư vấn viên KTest sẽ làm việc với bác sĩ chỉ định xét nghiệm nếu có yêu cầu để cung cấp thêm thông tin về phiếu trả kết quả, và những thông tin bổ sung.