“SỨC KHOẺ DI TRUYỀN” VÀ “DI TRUYỀN BỆNH” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ?

“SỨC KHOẺ DI TRUYỀN” VÀ “DI TRUYỀN BỆNH” KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO ? Khi nào bạn nên chọn bộ “Sức khoẻ di truyền” thay vì bộ “Xét nghiệm bệnh di truyền” ? Hãy trả lời các câu hỏi sau đây,Bạn hoặc người thân (bố mẹ, anh chị em ruột, con, ông bà nội/ngoại, dì/cậu,…