Category Archives: HoatDongCongTy@vi

HỘI THẢO TƯ VẤN DI TRUYỀN VÀ XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN TRONG CHĂM SÓC BAN ĐẦU – GENETIC COUNSELING AND GENETIC TESTING IN PRIMARY CARE – Hotel Nikko Saigon, ngày 07 tháng 04 năm 2018

Hội thảo “Tư vấn di truyền và xét nghiệm di truyền trong chăm sóc ban đầu” (Genetic Counseling and Genetic Testing in Primary Care) do Trung tâm Đào tạo Bác Sĩ Gia Đình – Đại học Y Dược Tp.HCM kết hợp với Trung tâm Nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe Sinh sản – Khoa…